Fagseminar 2010

Foreningen har gjennomført et vellykket fagseminar i maritim medisin på Kielfergen fra 15-17. oktober 2010 på MS Color Magic. Det var 45 deltagere på seminaret. Programmet kan du laste ned her. Registrerte og innloggede medlemmer kan laste ned alle foredrag i  arkivet (du må logge deg inn først).

Det ble avholdt Generalforsamling i forbindelse med seminaret. Les referat fra generalforsamlingen her.

300 år siden Slaget i Køge Bugt

4. oktober i år er det 300 år siden slaget i Køge Bugt som fant sted under den store nordiske krig (1709-1720). I Køge Bugt ble den dansk-norske fellesflåten angrepet av generaladmiral Wachtmeister i spissen for den svenske flåten. Kommandør Iver Huitfeldt på orlogsskipet "Dannebroge" sørget ved sin opptreden trolig for at den dansk-norske flåten ble reddet fra det som kunne blitt dens største nederlag noen sinne. Huitfeldt ofret seg selv og hele sin nær 600 mann store besetning.

Les mer: 300 år siden Slaget i Køge Bugt

Ny utgave av DoCumentum Navale

Ny utgave av DoCumentum Navale er tilgjengelig.

Les hele nummeret her.

Honorar for sjømannlegattest

Foreningen har tidligere gitt anbefalinger om honorar for sjømannslegeattest. Før dette hadde Legeforeningen en liste over anbefalt honorar. Konkurransetilsynet har stilt spørsmlstegn ved denne praksis og anbfealingene er på dette grunnlag avsluttet. Pris på sjømannslegeattest vil fremover være markedsstyrt.
 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.