Fagseminar 2010

Foreningen har gjennomført et vellykket fagseminar i maritim medisin på Kielfergen fra 15-17. oktober 2010 på MS Color Magic. Det var 45 deltagere på seminaret. Programmet kan du laste ned her. Registrerte og innloggede medlemmer kan laste ned alle foredrag i  arkivet (du må logge deg inn først).

Det ble avholdt Generalforsamling i forbindelse med seminaret. Les referat fra generalforsamlingen her.

300 år siden Slaget i Køge Bugt

4. oktober i år er det 300 år siden slaget i Køge Bugt som fant sted under den store nordiske krig (1709-1720). I Køge Bugt ble den dansk-norske fellesflåten angrepet av generaladmiral Wachtmeister i spissen for den svenske flåten. Kommandør Iver Huitfeldt på orlogsskipet "Dannebroge" sørget ved sin opptreden trolig for at den dansk-norske flåten ble reddet fra det som kunne blitt dens største nederlag noen sinne. Huitfeldt ofret seg selv og hele sin nær 600 mann store besetning.

Les mer: 300 år siden Slaget i Køge Bugt

Honorar for sjømannlegattest

Foreningen har tidligere gitt anbefalinger om honorar for sjømannslegeattest. Før dette hadde Legeforeningen en liste over anbefalt honorar. Konkurransetilsynet har stilt spørsmlstegn ved denne praksis og anbfealingene er på dette grunnlag avsluttet. Pris på sjømannslegeattest vil fremover være markedsstyrt.

Maritimmedisinsk Fagmøte 2009

Foreningen arrangerte et ett dags fagmøte i maritim medisin på Thon Hotel Vika Atrium fredag 2009-11-20. Møtet var meget vellykket med ca 35 deltagere og en rekke interessante foredrag. Programmet for møtet kan du se her. Diskusjonene bølget og den sosiale delen av seminaret var svært hyggelig. Fagmøtet gav den enkelte sjømannslege faglig påfyll og  vil være positivt i forhold til oppnevning og gjenoppnevning som autoriserte sjømannsleger.

Påloggede medlemmer kan laste ned møtets mange interessante foredrag i vårt arkiv.

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.