Sjøsikkerhetskonferansen

Efter et lite opphold er Sjøsikkerhetskonferansen tilbake. Sjøfartsdirektoratet inviterer til en interessant konferanse i Haugesund fra 19. til 20. september 2007. Her burde det være mye av interesse for sjømannsleger og andre interesserte. Program og påmelding finner du her.

Honorar - en gang til

Legeforeningen har publisert en ny utgave av normaltariffen. I forhold til forrige utgave er anbefalt honorar for sjømannslegeattest tatt ut av listen. Tilsvarende honorar for flylegeattest er ikke fjernet. Formannen har tatt kontakt med Legeforeningens sekretariat for å få korrigert feilen. Dette er dessverre ikke første gang. For å fjerne alle uklarheter, Norsk Forening for Sjøfartsmedisin anbefaler et honorar på kr 1650 (samme som for flylegeattest). Foreningens anbefalte honorar kan du laste ned her.

Invitasjon til seminar om IA i rederibransjen

Alle sjømannsleger og andre interesserte inviteres til å delta på seminar om inkluderende arbeidsliv i rederibransjen. Seminaret arrangeres den 3. mai fra 0900-1500 på Hotell Norge i Bergen. Ytterligere informasjon kan lastes ned her. Du kan melde deg på her

NFSM har tidligere deltatt i utarbeidelsen av en veileder for IA i maritime næringer. Veiledningen fra 2004 kan du laste ned her.

Fra NSS til NSMM

Norsk Senter for Sjøfartsmedisin har endret navn til Norsk Senter for Maritim Medisin. Bakgrunnen for navneendringen er at maritim medisin i større grad beskriver senterets rette interessområde. Maritim medisin inkluderer alle grupper som har sitt virke på sjøen og ikke bare sjøfolk i tradisjonell betydning. Begrepet inkluderer også fiskere og offshore. Besøk NSMMs hjemmeside på www.normarmed.no
 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.