Sjøhelsekonferansen 2011

Norsk Senter for Maritim Medisin (med samarbeidspartnere) inviterer til årets faglige maritimmedisinske begivenhet - Sjøhelsekonferansen 2011. Konferansen vil foregå i Bergen, Scandic City Hotel, Magnus Barfot Konferansesenter, fra onsdag 23. mars til torsdag 24. mars.

Hovedtemaet blir Maritime Labour Convention 2006, og betydningen av denne for sjøfolk, skipsfartsnæring og myndigheter.

Her kan du laste ned invitasjon og program.

Æresmedlemmer

Foreningen har utnevnt to nye æresmedlemmer.

Overlege, spesialist i arbeidsmedisin og kirurgi Johan Chr. B. Foss utnevnes til æresmedlem i foreningen for sin innsats til foreningens beste. Foss var rederilege for Wilh. Wilhelmsens rederi fra 1981 og etablerte Bryggeklinikken i 1987. Som sjømannslegen har Foss hatt omfattende virksomhet opp mot flere rederier i Norge og har på den måten bidratt til å modernisere sjømannslegens funksjon til noe mer enn en attestlege. Som formann i foreningen fra 1995 til 1997 hadde han en sentral rolle i reetablering av foreningens status og reddet den fra fallitt. Siden 1997 har han hatt vedvarende tillitsverv i foreningen som styremedlem, varamedlem og sist formann i valgkomiteen. Vi håper han fortsatt vil holde kontakt med Norsk Forening for Maritim Medisin selv om han nå planlegger sin pensjonisttilværelse. Johan Chr. B. Foss har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.

Daglig leder Lisbeth Hedegaard Foss utnevnes til æresmedlem av foreningen for sin innsats til foreningens beste. Lisbeth Foss etablerte Bryggeklinikken i 1987 og har vært en sentral aktør i utviklingen av klinikkens praksis. Bryggeklinikken skiller seg fra de fleste andre sjømannslegekontor ved at de følger opp arbeidsmiljøspørsmål i større grad enn det som er vanlig. Hun har siden hennes ektefelle ble formann i 1995 hatt store bidrag til foreningens sosiale utvikling. De første årene ved å åpne hjemmet for gjennomføring av styremøter og etter hvert som en sentral aktør ved gjennomføringen av foreningens kurs i maritim medisin. Lisbeth Hedegaard Foss har gjort svært mye for Norsk Forening for Maritim Medisin og utnevnes herved til æresmedlem i foreningen.

Fagseminar 2010

Foreningen har gjennomført et vellykket fagseminar i maritim medisin på Kielfergen fra 15-17. oktober 2010 på MS Color Magic. Det var 45 deltagere på seminaret. Programmet kan du laste ned her. Registrerte og innloggede medlemmer kan laste ned alle foredrag i  arkivet (du må logge deg inn først).

Det ble avholdt Generalforsamling i forbindelse med seminaret. Les referat fra generalforsamlingen her.

300 år siden Slaget i Køge Bugt

4. oktober i år er det 300 år siden slaget i Køge Bugt som fant sted under den store nordiske krig (1709-1720). I Køge Bugt ble den dansk-norske fellesflåten angrepet av generaladmiral Wachtmeister i spissen for den svenske flåten. Kommandør Iver Huitfeldt på orlogsskipet "Dannebroge" sørget ved sin opptreden trolig for at den dansk-norske flåten ble reddet fra det som kunne blitt dens største nederlag noen sinne. Huitfeldt ofret seg selv og hele sin nær 600 mann store besetning.

Les mer: 300 år siden Slaget i Køge Bugt

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.