Årets faglige møte

Foreningen arrangerer i høst vår fagdag for autoriserte sjømannsleger og andre interesserte. Dato er 20 oktober 207 og stedet er Hotell Opera i Oslo. Sett av dagen. Mer informasjon kommer. 

Håndbok i tropemedisin

Forsvarets Sanitet har utgitt en lærebok i tropemeddisin som er tilgjengelig fritt på nettet. For sjømannsleger og alle som er opptatt av maritim medisin kan dette være interessant.

Les mer og last ned boken her

Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

  • James Lind Lecture av Alf Magne Horneland 
  • Norsk senter for maritim medisin ved et skille av Alf Magne Horneland
  • Katastrofen ombord emigrantskipet "Amelia" av Jan Sommerfelt-Pettersen
  • ... og våre faste spalter. 

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger. 

En selvstendig forening

Norsk Forening for Maritim Medisin skal fremme fagfeltet maritim medisin og organisere de som er interessert i helse på sjøen. Foreningen ble etablert den 9. mars 1969 og ble samme år en forening i Den Norske Lægeforening. På siste generalforsamling ble det enstemmig besluttet å melde foreningen ut av DNLF. 

NFMM vil i henhold til sitt formål å være en selvstendig og demokratisk forening som er åpen for alle som er interessert i maritim medisin. Medlemskapet i DNLF medførte et demokratisk underskudd da kun leger som var medlemmer i DNLF kunne stemme og ha verv i vår forening. Vedtaket på generalforsamlingen medfører at NFMM er åpen for alle som er interessert i og vil gjøre en innsats for maritim medisin. 

Vi er overbevist om at de nye rammebetingelsene vil gjøre foreningen mer interessant for mange og øke bredden og styrken i arbeidet for maritim medisin i Norge og internasjonalt. 

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.