Fagseminar 2022

Årets fagseminar i maritim medisin ble gjennomført på Hotell Opera i Oslo 21 til 22 oktober 2022.

Det var mange interessante foredrag og god tid til å treffe gode kolleger. Programet kan du lese her

Overlege og tidligere forskningsleder i Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin, Arne Ulven ble utnevnt til æresmedlem i foreningen. Les utnevnelsesbrevet her.   

Foreningens generalforsamling ble gjennomført og nytt styre valgt.  Agnar Tveten ble valgt til ny president i foreningen. 

Maritimt helseregister

Et maritimt helseregister har foreningen arbeidet for i mange år, men hittil ikke kommet i mål. Det er et rimelig, nyttig og effektivt tiltak for å etablere faktagrunnlag for en bedre helsetjeneste ombord. Foreningen har foreslått at helsregisteret knyttes opp mot Norsk Senter for martim og dykkemedisin samt Radio Medico i Bergen.

SV vil ta dette opp i Stortinget. Vi håper det kan få fortgang i saken. Se omtale i Skipsrevyen her

Administrerende direktør på Haukeland Universitetssykehus skriver i bergens Tidende at det er på tide med et maritimt helseregister. Les artikkelen her

Nytt nummer av Documentum Navale

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

  • Kapteinen og doktor Google av Agnar Tveten
  • Skipslege i koronaens tid av Roald Flesland Havre
  • Skipsleger på Statsraad Lehmkuhl - Håvard Trønnes og Eirik Vikane av Katrine Furnes Havre
  • Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere av Marit Grønning
  • Andre del av En maritim ordliste av Jan Sommerfelt-Pettersen
  • ... og våre mange faste spalter.

Siste nummer kan lastes ned her.

Spre det gjerne videre til interesserte kolleger - med en oppfordring fra deg om at de støtter foreningen og vårt arbeide ved å melde seg inn her.

Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

  • Helsebot til Hurtigruten av Agnar Tveten
  • Første del av En maritim ordliste av Jan Sommerfelt-Pettersen
  • Quiz av Jan Risberg 
  • ... og våre mange faste spalter.

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.