Håndbok i tropemedisin

Forsvarets Sanitet har utgitt en lærebok i tropemeddisin som er tilgjengelig fritt på nettet. For sjømannsleger og alle som er opptatt av maritim medisin kan dette være interessant.

Les mer og last ned boken her

En selvstendig forening

Norsk Forening for Maritim Medisin skal fremme fagfeltet maritim medisin og organisere de som er interessert i helse på sjøen. Foreningen ble etablert den 9. mars 1969 og ble samme år en forening i Den Norske Lægeforening. På siste generalforsamling ble det enstemmig besluttet å melde foreningen ut av DNLF. 

NFMM vil i henhold til sitt formål å være en selvstendig og demokratisk forening som er åpen for alle som er interessert i maritim medisin. Medlemskapet i DNLF medførte et demokratisk underskudd da kun leger som var medlemmer i DNLF kunne stemme og ha verv i vår forening. Vedtaket på generalforsamlingen medfører at NFMM er åpen for alle som er interessert i og vil gjøre en innsats for maritim medisin. 

Vi er overbevist om at de nye rammebetingelsene vil gjøre foreningen mer interessant for mange og øke bredden og styrken i arbeidet for maritim medisin i Norge og internasjonalt. 

Æresmedlem

Eilif DahlProfessor Eilif Dahl ble under videreutdannelseskurset på Kielfergen MS Color Magic utnevnt til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin. 

Eilif Dahl har nedlagt en usedvanlig stor innstas for maritim medisin. Han har helt tilbake til 1971 utført operativ tjeneste som skipslege på cruiseskip. Han har engasjert seg i forenigsarbeide gjennom styremedlemskap både i Norsk Forening for Maritim Medisin og International Maritime Health Organization. Han har ikke minst utført et stort videnskapelig arbeide innen fagfeltet bl.a. gjennom et stort antall videnskapelige artikler, redaktør i International Maritime health og som den første norske professor i maritim medisin. 

Æresmedlemet fikk overlevert foreningens crest med et utnevnelsesbrev. Lese hele utnevnelsesbrevet her

 

Videreutdannelsekurs i maritim medisin nr 19

Norsk Forening for Maritim Medisin arrangerer Fagseminar i maritim medisin på Kielfergen fra  21 til 23 oktober 2016.

VI er så heldige å ha foredragsholdere fra Sjøfartsdirektoratet om tilsyn, Kystverket om helsattest og Havarikommisjonen om sjøulykker. Det blir foredrag om narkostesting, historiske foredrag og fokus på seleksjon og telemsdisin. Som vanlig blir det også mange casusbaserte diskusjoner.  Her er det noe for enhver smak. 

Presidenten oppfordrer alle til å invitere med gode kolleger. 

Påmelding gjør du på skjema som du kan laste ned her. Påmeldingsfrist er 20. septemnber. Programmet finner du her 

Medlemmene innkalles til generalforsamling. Sakspapirene finner du i arkfanen arkiv under generalforsamling. 

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.