Maritimmedisinsk Fagmøte 2011

Vi gjennomførte vårt årlige etter- og videreutdannelseskurs for sjømannsleger og andre interesserte den 14. oktober 2011 på Hotell Opera i Oslo. Kurset startet kl 1000 og ble avsluttet kl 1800. Det ble avholdt en festmiddag med styret kl 1900. Det var 48 deltagere på fagdagen.

Programmet finner du i vårt arkiv. Alle presentasjoner fra seminaret er tilgjengelige i vårt arkiv under fagdag/2011 (forutsetter at du er innlogget som medlem). 

Kurset ble arrangert i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Norsk Senter for Maritim Medisin og Saniteten i Sjøforsvaret. Kurset vil gi kompetanse som er nødvendig for å oppretholde sjømannslegegodkjennelse. Kurset er godkjent av Legeforeningen som tellende til spesialisering i almenmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.