Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

  • Alf Magne Horneland takker av etter 12 år son sjef for Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin og gjør sine refeleksjoner i Tilbakeblikk og krystallkule.
  • Joachim Benske om Som skipslege på seiltokt ved Statsraad Lehmkuhl.
  • Eilif Dahl om rapporten Working and living conditions of seafarers 2011-2016.
  • Ole Harald Budal med Status fra Saniteten i Sjøforsvaret.
  • Jan Risberg skriver om oksygenbehandling i artikkelen Nei – ikke alle syke skal ha oksygen.
  • En historisk artikel om Sjømannslegens stilling i norsk skipsfart fra 1976 av sjømannslege Finn Høstmark (1913-1989).
  • ... og våre faste spalter. 

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger. ... og anbefal dem å melde seg inn i foreningen,  

Vellykket sjøreise

Norsk Forening for Maritim Medisin gjennomførte sitt Fagseminar i Maritim Medisin på Kielfergen fra 19 til 21 oktober 2018. Seminaret var vellykket og med gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det skulle gjerne vært flere deltagere, men diskusjonene blandt de 28 som var med på turen var gode. 

Programet finner du her. Presentasjonene er tilgjengelige for deltagerne ved å sende en epost til presidenten. 

Under seminaret ble foreningens generalforsamling gjennomført.  Du finner referatet her og styrets beretning her

Nytt æresmedlem

Kommandør Vilhelm F. Koefoed ble under fagseminaret på Kielfergen utnevnt til æresmedlem i Norsk Forening for Maritim Medisin.

Vilhelm F. Koefoed har gjort en uvurderlig innsats for foreningen og vært kasserer og tillitavalgt i en generasjon. 

Æresmedlemet fikk overlevert foreningens crest med et utnevnelsesbrev. Les hele utnevnelsesbrevet her

International Maritime Health Foundation

Vår hovedoppgave er å fremme faget maritim medisin. Faget er - som næringen - internasjonalt og globalisert. VI har derfor efter mange års støtte flyttet vår hovedsatsing fra International Maritime Health Association til tidsskriftet Internatinal Maritime Health. Tidsskriftet er det eneste internasjonale indekserte og fagfellevurderte engelsksproglige tidsskrift i vårt fag og har en interessant historie som strekker seg tilbake til 1949 da det ble grunnlagt i Gdynia.

Den 21 juni i år ble en stiftelse for å ivareta tidsskriftet - International Maritime Health Foundation - etablert i Polen. Grunnleggerne var Polish Society of Maritime, Tropical and Travel Medicine, Haukeland Universitetssykehus og Norsk Forening for Maritim Medisin.

Den nye stiftelsens nettside kan du besøke her

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.