Generalforsamling 2020

Foreningen har gjennomført generalforsamling. Les dagsorden, styrets beretning og referat med resultatet fra valget. 

Fagseminar i maritim medisin 2020

Stedet å treffe maritime medisinere i år var på Hotell Opera i Oslo fra 16. til 17. oktober. Vi arrangerte årets fagseminar for sjømannsleger og alle andre som er interessert i maritim medisin. Dette er årets treffsted for fagfolk som vil pleie og utvikle vårt nettverk både faglig og sosialt.

Program og ytterligere informasjon finner du her. Det er en festmiddag på fredag kveld som krever egen påmelding. 

Når det gjelder smitteverne er vi er godt innenfor de krav myndighetene setter til et lovlig og trygt seminar. Vi har satt et øvre tak på antall deltagere. Vi har vært i kontakt med hotellet og alle regler for smittevern vil bli ivaretatt på en god måte. Noen av foredragene vil av smittevernmessige grunner foregå elektronisk.  

I år arrangeres seminaret over to dager og er på 15 timer. Seminaret er godkjent som emnekurs av Legeforeningen. Seminaret er ikke godkjent som repetisjonskurs av Sjøfartsdirektoratet (men er godkjent som tellende til fornyelse av godkjennelse som sjømannslege iht forskriftens §7b). 

Reise og overnatting ordnes av den enkelte. Hotellet har en del rom til redusert pris for påmeldte forutsatt bestilling før 15 september. Seminaret var fulltegnet.

Det var også åpnet for digital deltagelse via Zoom. Noen av foredragsholderne og noen av deltagere var på Zoom. Til sammen var det 42 deltagere. 

Under seminaret ble foreningens generalforsamling gjennomført. Dagsorden følger vedtektene og årsberetning, regnskap og revisors rapport ble presentert og valg gjennomført. Papirene var tilgjengelig for de fremmøtte.     

Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

 • The maritime covid-19 assessment tool - informasjon om covid-19 til sjøfolk av Ingrid Hjulstad Johansen
 • Covid-19 and the maritime industry. What are the issues and what is being done? by Sue Stannard
 • Uvitenhet er ikke et godt grunnlag for sikkerhet av Jan Sommerfelt-Pettersen
 • På tokt med KNM Statsraad Lehmkuhl og Covid-19 av Didrik SKjellan
 • From Sailing to Steam ships in Nineteenth Century Britain - What were the effects on the health of seafarers? by Tim Carter
 • Historiene av Hogne Vikanes Buchvold
 • Helsekrav -internasjonale særkrav eller nasjonale felleskrav? av Alf Magne Horneland
 • De første kvinnelige offiserer av Jan Sommerfelt-Pettersen
 • Refractive surgery and visual fitness by Vilhelm F Koefoed og Ray Troche
 • Danske tanker og refleksioner efter Maritim Medicinsk Fagdag av Margit Smidemann
 • Besøk til US Navy Fleet Surgical Teams (FST) treningsfasiliteter av Ivar Austlid og Vilhelm F Koefoed
 • Når stormen heter Corona av Agnar Tveten og Jon Magnus Haga
 • Saniteten i Sjøforsvaret i pandemitid av Ole Budal
 • Lege på cruiseskip i 1971 av Eilif Dahl
 • ... og våre faste spalter.

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om
 • Et juleminne 1943 - en sjelden beretning om Murmanskkonvoiene og senkningen av "Scharnhorst" - av Oscar Christian Hauge.
 • Sjømanns-tatoveringer – en bokanmeldelse av Eilif Dahl.
 • Agnar Tveten gir en med en oppdatering fra Radio Medico. 
 • Ole Budal kommer med Nytt fra saniteten i Sjøforsvaret.  
 • Jan Risberg forteller i spalten Fra Dykkerlegen om Nytt militært regelverk for dykking.
 • På tokt til Afrika med KNM «Haakon VII» i 1959 av Hans Kragset. 
 • ... og våre mange faste spalter.

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.