Nytt nummer av DocN

Les siste nummer av DoCumentum Navale. I denne utgave kan du lese om

  • Eilif Dahl om Stadig høyere krav til skipslegers kvalifikasjoner på cruise skip.
  • Alf Magne Horneland om International Maritime Health Foundation.
  • Nytt fra senteret: Norsk senter for maritim- og dykkemedisin er åpnet!
  • Historiske glimt: Et fremtidig senter for sjøfartsmedisin i Norge?
  • Historiske glimt: Forsknings-programmet ”System for Sikkert Skip” (3S) – et historisk tilbakeblikk. 
  • ... og våre faste spalter.

DoCumentum Navale lastes ned her. Spre det gjerne videre til interesserte kolleger.

Årets faglige møte

Foreningen arrangerer i høst vår fagdag for autoriserte sjømannsleger og andre interesserte. Dato er 20 oktober 2017 og stedet er Hotell Opera i Oslo. Sett av dagen. Mer informasjon kommer. 

Håndbok i tropemedisin

Forsvarets Sanitet har utgitt en lærebok i tropemeddisin som er tilgjengelig fritt på nettet. For sjømannsleger og alle som er opptatt av maritim medisin kan dette være interessant.

Les mer og last ned boken her

En selvstendig forening

Norsk Forening for Maritim Medisin skal fremme fagfeltet maritim medisin og organisere de som er interessert i helse på sjøen. Foreningen ble etablert den 9. mars 1969 og ble samme år en forening i Den Norske Lægeforening. På siste generalforsamling ble det enstemmig besluttet å melde foreningen ut av DNLF. 

NFMM vil i henhold til sitt formål å være en selvstendig og demokratisk forening som er åpen for alle som er interessert i maritim medisin. Medlemskapet i DNLF medførte et demokratisk underskudd da kun leger som var medlemmer i DNLF kunne stemme og ha verv i vår forening. Vedtaket på generalforsamlingen medfører at NFMM er åpen for alle som er interessert i og vil gjøre en innsats for maritim medisin. 

Vi er overbevist om at de nye rammebetingelsene vil gjøre foreningen mer interessant for mange og øke bredden og styrken i arbeidet for maritim medisin i Norge og internasjonalt. 

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.