Tillitsvalgte

2016-2018

President: Jan Sommerfelt-Pettersen.

Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed. Hege Sofie Imsen. Eilif Dahl. Eigil Gulliksen.

Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Joachim Benske.

Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig

Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie

Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jens Kristian Fagernes

 

2014-2016

President: Jan Sommerfelt-Pettersen.

Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed. Hege Sofie Imsen. Eilif Dahl. Eigil Gulliksen.

Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Joachim Benske.

Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig

Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie

Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jens Kristian Fagernes

 

2012-2014

President: Jan Sommerfelt-Pettersen.

Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed. Eilif Dahl. Gunnar Vea. Eigil Gulliksen.

Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Stein I. Modahl.

Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig

Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie

Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jens Kristian Fagernes

 

2010-2012

President: Jan Sommerfelt-Pettersen. 

Styremedlemmer: Koefoed, Vilhelm F. Dahl, Eilif. Vea, Gunnar. Gulliksen, Eigil.

Varamedlemmer: Eirik Veum Wilhelmsen. Stein I. Modahl.

Valgkomite: Torleiv Kvalvik, Ivar Aartun, Leif Harald Brevig

Revisorer: Jan Risberg, Terje Blix Lie

Kvalitetssikringsutvalg: Arne Johan Ulven, Tom Asbjørn Strømsnes, Jon Christensen

 

2008-2010

President: Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen

Styremedlemmer: Vilhelm F. Koefoed, Richard Elseth, Eilif Dahl, Eigil Gulliksen

Varamedlemmer: Knut Arve Omdahl, Stein Modahl

Valgkomité: Torleiv Kvalvik, Johan Foss, Leif Harald Brevig

Revisorer: Jan Risberg, Terje Lie

Kvalitetssikringsutvalg: Knut Arve Omdahl, Tom Asbjørn Strømsnes, Jon Christensen

 

Medlemslogin