Marked og medisin

Covid-19 pandemien i 2020 endret hele verden, og knapt noen næring ble hardere rammet enn cruiseindustrien. Under smitteutbruddet på det norske ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen i juli 2020 førte uklar kommunikasjon fra skipslegene til forsinket testing, og her spilte uklar arbeidsfordeling og kulturelle forhold viktige roller.

Under den påfølgende eksterne granskningen av utbruddet kom professor EIlif Dahls 30 år gamle masteroppgave i helseadministrasjon (MHA) til nytte. Den het ”Marked og Medisin” og handlet om forholdene i hospitalet på det som den gang var verdens største cruiseskip og hvordan markedskreftene, dvs pasientene, påvirket aktivitetene der. Hospitalet som ble vurdert var det første på et norsk skip med mer enn én lege, hvilket i dag er normen i internasjonal cruisefart.

Den til nå eneste norske masteroppgaven om skipslege-tjeneste på cruiseskip ble avlagt ved Universitetet i Oslo i 1990, men har til nå vært vanskelig tilgjengelig. Siden de fleste observasjonene og vurderingen ikke bare har historisk interesse, men synes relevante den dag i dag, har Norsk Forening for Maritim Medisin gjort originalutgaven tilgjengelig her

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.