Attesthonorar

Norsk Forening for Maritim Medisin har i mange år utgitt en anbefaling om honorar ved sjømannslegers arbeide herunder sjømannslegeattest. Den Norske Legeforening har inntil i år utarbeidet en liste over anbefalte honorarer ved forskjellige attester og listen har blitt trykket i Normaltariffen. Denne praksis er avsluttet og Legeforeningen anbefaler at honorarbestemmes av den enkelte lege. Les mer om bakgrunnen her. Norsk Forening for Maritim Medisin er helt enig og understreker at det er den enkelte sjømannslege som er ansvarlig for hvilken pris som settes.
 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.