Æresmedlemmer

I henhold til foreningens lover kan styret utnevne æresmedlemmer. Følgende er utnevnt: